MASK MAP VIỆT NAM – TỔNG QUAN, QUY ĐỊNH VÀ LƯU Ý

1. Thông tin chung về Mask Map Việt Nam

1.1 Tên miền: https://maskmap.flamedia.vn/  (gọi là “Mask Map Việt Nam ”)

1.2 Mục đích và nội dung:

Mask Map Việt Nam là website cho phép người mua và người bán kết nối an toàn, dễ dàng trong một môi trường tiện lợi và rõ ràng. Mask Map Việt Nam đóng vai trò tạo ra nơi kết nối người mua và người bán thông qua việc hiển thị thông tin của người bán do người bán cung cấp hoặc tự ghi chú lên, gồm tên người bán, địa chỉ người bán, các mặt hàng mà người bán có bán và các thông tin liên hệ khác. Mask Map Việt Nam không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch phát sinh giữa người mua và người bán.

1.3 Các Bên tham gia và/hoặc truy cập vào Mask Map Việt Nam có thể gồm:

– Bên chủ quản quản lý Mask Map Việt Nam đóng vai trò giám sát, quản lý các vấn đề phát sinh trên đây;

– Người bán: là các cá nhân, thương nhân, tổ chức bán hàng truy cập và sử dụng Mask Map Việt Nam để cung cấp thông tin về mình cũng như các mặt hàng của mình nhằm kết nối đến người mua (“Người Bán”). Việc đăng tải thông tin được thực hiện bằng phương thức Người Bán sẽ tạp shop của mình trên Mask Map Việt Nam và ghim thông tin lên đó.

– Người mua: là các cá nhân, tổ chức truy cập và sử dụng Mask Map Việt Nam để tìm kiếm thông tin về người bán nhằm kết nối và đáp ứng cho nhu cầu của mình (“Người Mua”).

2. Một số quy định chung của Maskmap.Flamedia.vn

Tất cả các nội dung trong Mask Map Việt Nam tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Người Mua và Người Bán tham gia Mask Map Việt Nam phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung quy định của Mask Map Việt Nam dưới đây:

2.1 Mask Map Việt Nam sẽ thường xuyên theo dõi để loại bỏ các thông tin trái với thuần phong mỹ tục hoặc là các thông tin bị cấm theo quy định pháp luật.

2.2 Mask Map Việt Nam một lần nữa khẳng định rằng Mask Map Việt Nam chỉ là môi trường để Người Bán và Người Mua kết nối được với nhau. Mask Map Việt Nam không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch phát sinh giữa Người Mua và Người Bán, nếu có.

2.3 Người Mua và Người Bán đồng ý và hiểu rằng:

– Người Mua và Người Bán hoàn toàn tự nguyện tham gia vào Mask Map Việt Nam

– Người Mua và Người Bán tự liên lạc với nhau qua thông tin của Người Bán được Người Bán cung cấp, để xác nhận việc mua hàng hay hủy mua hàng. Hai Bên cũng sẽ toàn quyền thỏa thuận với nhau về giá cả, sản phẩm, phương thức giao hàng, việc bảo hành và bảo trì sản phẩm, các tranh chấp, khiếu nại (nếu có).

– Trường hợp có bất cứ khó khăn gì về kỹ thuật, Người Mua và Người Bán có thể liên hệ với Mask Map Việt Nam theo thông tin thể hiện trên Mask Map Việt Nam để được hỗ trợ.

– Riêng đối với Người Bán:

  • Người Bán phải tự đảm bảo rằng mình đáp ứng điều kiện về kinh doanh và được phép tham gia đưa thông tin trên Mask Map Việt Nam.
  • Người Bán có trách nhiệm cung cấp trung thực thông tin của mình và phải theo dõi để cập nhật thương xuyên tình trạng hàng của mình.
  • Người Bán phải chịu trách nhiệm với thông tin mình cung cấp, Mask Map Việt Nam không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh nếu các thông tin này là sai sự thật.
  • Khi có thay đổi về thông tin liên hệ hay tình trạng các mặt hàng, Người Bán phải cập nhật lên Mask Map Việt Nam trong vòng 24 giờ kể từ ngày có thay đổi đó. Đặc biệt, nếu không còn bán một mặt hàng nhất định hoặc khi đã hết hàng, Người Bán phải cập nhật trạng thái về việc không còn bán hoặc đã hết hàng.

2.4 Sau mỗi giao dịch, Người Mua có thể đánh giá về Người Bán thông qua công cụ đánh sao và để lại bình luận. Hai công cụ này nhằm để đo độ uy tín của Người Bán, vừa là để Người Bán công khai trải nghiệm giao dịch mua bán cho những người mua khác. Mask Map Việt Nam khuyến khích Người Mua đưa ra đánh giá văn minh và trung thực sau khi trải nghiệm giao dịch với Người Bán.

2.5 Tài khoản Người Bán có thể bị khóa nếu (i) Mask Map Việt Nam  phát hiện các thông tin sai sự thật hoặc thông tin bị cấm và đã thông báo đến Người Bán những Người Bán không khắc phục trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm được thông báo; hoặc (ii) có trên 05 (năm) lần bị báo cáo từ Người Mua về tính trung thực của thông tin.

3. Một số ghi chú nhỏ cho Người Mua và Người Bán tham khảo để có những giao dịch an toàn trên Mask Map Việt Nam

– Người Bán không nên gửi hàng hoá trước khi hoàn tất thoả thuận thanh toán.

– Người Mua không nền trả tiền trước cho Người Bán khi Người Mua chưa bao giờ gặp hoặc tiếp xúc với Người Bán. Người Mua nên hạn chế việc thanh toán toàn bộ 100% tiền hàng/tiền dịch vụ trước khi hoàn thành việc mua bán, ngay cả khi Người Bán tiết lộ thông tin cá nhân hoặc số tài khoản ngân hàng của Người Bán.