Performance
Marketing

GÓI BASIC

Liên hệ

GÓI PROFESSIONAL

Liên hệ

GÓI ENTERPRISE

Liên hệ

Nghiên cứu, phân tích đánh giá sản phẩm thị trường, đối thủ
Plan target audience, thông điệp truyền thông của chiến dịch
Quảng cáo Facebook
20 bài social trên fanpage
Quảng cáo Google
Tặng Landing page
Thiết kế Website
Báo cáo số liệu hàng tuần/tháng
Đo lường, tối ưu bộ tỷ lệ marketing - sales
Nhân sự triển khai: 01 PM + 01 Marketer + 01 Content + 01 Designer
Bắt đầu Bắt đầu Bắt đầu